Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”

 Strona główna   Dane fundacji   Statut   Sprawozdanie finansowe   Prawa autorskie   „Twoja szansa”   „Wiedza –
narzędziem pracy” 

Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”

ul. Marszałkowska 4/2, 00-590 Warszawa
tel. 0-22 622 45 51, 0-662 07 33 22, e-mail: info@fundsos.netix.pl
KRS: 0000090019, REGON: 002201501, NIP: 525-13-34-652
Konto bankowe: Citibank Handlowy w Warszawie
49 1030 1061 0000 0000 0987 2401