Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”

 Strona główna   Dane fundacji   Statut   Sprawozdanie finansowe   Prawa autorskie   „Twoja szansa”   „Wiedza –
narzędziem pracy” 

Prawa autorskie do utworów
Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej

Informujemy, że od 1 stycznia 2005 Fundacja „Pomoc Społeczna SOS” nie jest już właścicielem praw autorskich do utworów Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej.

Wszelkie decyzje związane z prawami autorskimi do utworów i tłumaczeń Juliana Tuwima i Ireny Tuwim-Stawińskiej podejmuje jedynie Pani Ewa Tuwim-Woźniak: ewa@wozniak.se.