Fundacja „Pomoc Społeczna SOS”

 Strona główna   Dane fundacji   Statut   Sprawozdanie finansowe   Prawa autorskie   „Twoja szansa”   „Wiedza –
narzędziem pracy” 

Sprawozdanie finansowe za 2005 rok:

Bilans
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa